Bilbord | Goethe-Pushkin / škola stranih jezika

Dizajniranje i priprema promotivnog materijala (Bilborda) za potrebe škole stranih jezika “Goethe-Pushkin”.
Klijent: Goethe-Pushkin
Kategorije: Print
Usluga: Dizajn Bilborda
Potrebne vještine: Photoshop, Illustrator