Bilbord | Voda “Kruna”

Bilbord | Voda “Kruna”

Dizajniranje i priprema promotivnog materijala (Bilborda) za potrebe Vode “Kruna” rađenog za kinesko tržište. Kampanja promocije samog proizvođača i njihovog proizvoda, flaše od 5l.
Klijent:  Voda “Kruna”
Kategorije: Print
Usluga: Dizajn Bilborda
Potrebne vještine: Photoshop