Brošura | “Poplave”

Dizajn i priprema brošure za potrebe projekta “Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja od poplava” ili kratki naziv koji sam dao projektu radi lakšeg prepoznavanja “Poplave”, koji pokreće Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka, a finansira Evropska unija.
Klijent: “Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja od poplava”
Kategorije: Print
Usluga: Dizajn Brošure
Potrebne vještine: Photoshop, Illustrator, InDesign