Logotip | Vinarija – 1514 Zavala

Osmišljavanje i izrada logotipa za Vinariju “1514 Zavala”.
Klijent: 1514 Zavala
Kategorije: Logo Dizajn
Usluga: Izrada Logotipa
Potrebne vještine: Illustrator